Trvalá udržateľnosť

Trvalá udržateľnosť je pre nás spôsob myslenia a práce. To ovplyvňuje akým spôsobom pracujeme so stratégiou spoločnosti Lindab vo všetkých oblastiach. Všetko od nákupov, ktoré robíme, cez dodávky a služby, ktoré ponúkame našim zákazníkom.

Plán udržateľnosti spoločnosti Lindab

Vyvinuli sme celkový plán udržateľnosti s cieľmi a aktivitami,  ktoré nám pomáhajú s implementáciou stratégie.

V roku 2021 bude plán podrobnejší. Lokálne plány budú pripravené pre každú súčasť Lindabu. To zase povedie k tomu, že budeme schopní spresniť celkový plán a stanoviť ešte podrobnejšie ciele.

Máme veľa práce, ale sme na ceste!

Vytvárať a navrhovať zdravé budovy

Budovy so zdravým vnútorným prostredím hrajú kľúčovú úlohu pri vytváraní našej pohody a produktivity, pretože až 90% času trávime v interiéroch - v domácnostiach, školách a kanceláriách...

Znižovať environmentálne dopady od našich zákazníkov

Naše budovy sú dnes zodpovedné za viac ako 40% spotreby všetkej energie. Spolu s našimi zákazníkmi znížime dopad vplyvu spotreby energie na životné prostredie.

Riadiť udržateľné podnikanie

V našom vlastnom podnikaní znížime emisie skleníkových plynov vo všetkých častiach hodnotového reťazca (nákup, výroba, doprava). Rovnako chceme, aby bol Lindab pracoviskom, na ktoré sú jeho zamestnanci hrdí a v ktorom sa cítia bezpečne.

Ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

Lindab stojí za Agendou 2030 – 17 globálnymi cieľmi OSN pre udržateľný rozvoj sveta. Produkty a riešenia, ktoré vyvíjame a predávame, a spôsob, akým pracujeme, prispievajú predovšetkým k dosiahnutiu dvanástich cieľov. Prečítajte si viac v našom pláne udržateľnosti a zistite, ktoré oblasti zamerania prispievajú k týmto cieľom.