Naša práca v oblasti udržateľnosti

Udržateľnosť je pre nás spôsob myslenia a práce. To ovplyvňuje, ako pracujeme so stratégiou Lindab vo všetkých oblastiach. Všetko od nákupov, ktoré robíme, až po dodávky a služby, ktoré ponúkame našim zákazníkom.

Plán trvalej udržateľnosti spoločnosti Lindab

Vyvinuli sme celkový plán udržateľnosti s cieľmi a aktivitami, ktoré riadia spôsob, akým pracujeme na implementácii stratégie.

Pre každú časť Lindabu budú vypracované miestne plány. To následne povedie k tomu, že budeme môcť spresniť celkový plán a stanoviť ešte podrobnejšie ciele.

Máme toho veľa, ale sme na dobrej ceste.

Vytvorenie zdravých priestorov v budovách

Vnútorné prostredie je pre náš život veľmi dôležité, keďže v ňom trávime asi 90 percent času. Prispievame k zdravým budovám s cieľom zlepšiť pohodu a produktivitu.

Zníženie vplyvu našich zákazníkov na životné prostredie

Budovy tvoria 40 percent všetkej spotreby energie. Spolu s našimi zákazníkmi dokážeme znížiť dopad na životné prostredie ponukou špičkových energeticky účinných produktov a systémov s vysokým stupňom recyklácie.

Vytvárať udržateľné podnikanie

Aby sme mohli zákazníkom ponúknuť trvalo udržateľné riešenia, všetky časti nášho hodnotového reťazca – nákup, výroba a doprava – musia znížiť využívané zdroje, a tým znížiť emisie oxidu uhličitého. Lindab by mal byť pracoviskom, na ktoré sú zamestnanci hrdí.

Ciele trvalej udržateľnosti

Lindab má päť dlhodobých, nefinančných cieľov pre podnikanie. Jeden, ktorý sa zameriava na zvýšenie našej atraktivity ako zamestnávateľa, jeden na zníženie vlastných emisií oxidu uhličitého, jeden na lepšie pracovné prostredie, jeden na zabezpečenie udržateľnejších dodávateľov a jeden na dopravu šetrnú k životnému prostrediu.

Nižšie emisie CO2

Naším cieľom pre emisie CO2e skupiny pre rozsah 1 a 2 je znížiť ich o 50 percent v pomere k predajom do roku 2030 v porovnaní s rokom 2019. Emisie CO2e spoločnosti Lindab klesli od roku 2019 do roku 2022 o 23 percent na 1,5 tony na obrat v milióne SEK. Rozvoj je spôsobený najmä zvýšenou modernizáciou zariadení Lindab. V roku 2022 spoločnosť Lindab vykonala komplexnejšiu analýzu údajov o udržateľnosti, aby sa prispôsobila aktualizovanej verzii GRI. Historické údaje boli preto opravené.

Motivovaní zamestnanci

Ako zamestnanec by ste mali byť hrdí na to, že pracujete pre Lindab. Chceme, aby aspoň 90 percent našich zamestnancov odporučilo Lindab ako zamestnávateľa. To sa každoročne meria v prieskume Lindab Pulse Survey. Lindab musí byť zamestnávateľom, ktorý dokáže prilákať nové talenty a udržať si tie správne zručnosti. Pre rok 2022 sme dosiahli 90 percent tých, ktorí by odporučili Lindab ako zamestnávateľa, čo znamená, že už tretí rok po sebe sme dosiahli náš cieľ.

Menej pracovných úrazov

Usilujeme sa o zníženie pracovných úrazov meraných ako LTIF (počet pracovných úrazov na milión odpracovaných hodín) pod 4 do roku 2026. Naša dlhodobá nulová vízia pre pracovné úrazy zostáva nezmenená. V roku 2022 sa LTIF mierne znížil na 6,7 v porovnaní so 7,3 v predchádzajúcom roku. K vážnym nehodám nedošlo. Nový systém hlásenia incidentov viedol k tomu, že bolo nahlásených viac incidentov, čo umožnilo predchádzať nehodám skôr, ako k nim dôjde.

Hodnotenie dodávateľov

Dodávatelia spoločnosti Lindab by mali byť pravidelne certifikovaní s ohľadom na udržateľnosť. Do roku 2023 by sme mali mať certifikovaných všetkých dodávateľov. V roku 2021 Lindab zaviedol certifikačný proces pre dodávateľov, ktorí sa pravidelne využívajú. Odvtedy je certifikovaných 51 percent. Od počiatočného zamerania na certifikáciu dodávateľov v krajinách s najvyšším rizikom sa teraz zameriava na certifikáciu všetkých dodávateľov.

Doprava šetrná k životnému prostrediu

Dodávatelia spoločnosti Lindab by mali byť pravidelne certifikovaní s ohľadom na udržateľnosť. Do roku 2023 by sme mali mať certifikovaných všetkých dodávateľov. V roku 2021 Lindab zaviedol certifikačný proces pre dodávateľov, ktorí sa pravidelne využívajú. Odvtedy je certifikovaných 51 percent. Od počiatočného zamerania na certifikáciu dodávateľov v krajinách s najvyšším rizikom sa teraz zameriava na certifikáciu všetkých dodávateľov.