Obchod

BU LFPE

Používa sa pri semiflexibilných hadiciach, keď je potrebný malý polomer ohnutia.