Obchod

RD

Prístupové dvierka, ktoré sa hodia na plochú stranu obdĺžnikového potrubia.