Systémové riešenia vzduchotechniky

Komplexné vzduchotechnické systémy, od jednotlivých komponentov až po celé riešenie vnútornej klímy pre rezidenčnú aj priemyselnú oblasť.

Rýchly selekčný nástroj LindQST

Pokročilý online nástroj, ktorý Vám umožní vyberať a kalkulovať vzduchové vyúsťte a produkty zo systému voda vzduch, ako napríklad indukčné jednotky a pasívne trámy. LindQST obsahuje aj všetky technické podklady, montážne návody a iné dokumenty v PDF forme, ktoré možno sťahovať. Projektanti, montážne firmy aj architekti tak majú k dispozícii vždy najaktuálnejšie technické podklady.