Obchod

Regulačná klapka DTMU

DTMU sú tesne uzatváracie klapky. Pomocou klapiek je možné úplne vypnúť prúdenie vzduchu.