Obchod

Regulátor konštantného a variabilného prietoku VRL1

Klapka konštantného prietoku s manuálnym nastavením prietoku.