Jednorúrkové zachytávače snehu

Špecifikácia:

Materiál konzoly: hliník, farbený, hrúbka 2x6mm

Materiál rúrky: oceľ, farebná, rúrka na konci zúžená (nie je potreba kupovať spojky rúrky)

Spojovací materiál: 2 nerezové skrutky a matice M12

Umiestnite konzoly vodorovne pod rúrku. Zahnutia konzoly musia smerovať do vnútra. Zodvihnite obe časti konzol a nastavte skrutky. Začnite s montážou konzol od stredu rúrky. Utiahnite skrutku rukou a upravte pozíciu do roviny.

Namontujte všetky konzoly do roviny a skrutky dotiahnite pomocou račne, alebo skrutkovača. Odporúčaný uťahovací moment 50 Nm!

Konce rúrky sú tvarované pre vzájomné zasunutie, spojky preto nie sú potrebné, čo prináša ďalšie úspory. Rúrky sa fixujú proti posunutiu samoreznou skrutkou zavŕtanou do rúrky v mieste konzoly.