Lindab spolupracuje na výrobe oceli bez fosílnych palív

Veľký partneri SSAB a Lindab urobili významný krok v spolupráci týkajúcej sa prvej fossil-free oceli na svete.

Bezfosílna oceľ je záležitosť, ktorá má veľmi pozitívny vplyv na životné prostredie a trvalú udržateľnosť. Prakticky sa eliminujú emisie oxidu uhličitého pri výrobe oceli.

Oceľ má dlhú životnosť, je odolná a je 100% recyklovateľná. To sú vlastnosti, ktoré sú žiadané pri vysokokvalitných vzduchotechnických a stavebných výrobkoch.

Počnúc rokom 2026 bude SSAB dodávať spoločnosti Lindab oceľ bez fosílií na použitie vo výrobe vzduchotechnických a stavebných výrobkov.

„Som rád, že môžem privítať Lindab ako fossil-free steel partnera. Spoločne prispievame k zníženiu emisií oxidu uhličitého v sektore stavebníctva a vzduchotechniky, ako aj k posilneniu konkurencieschopnosti pri zachovaní vysokej kvality produktov,“ hovorí Martin Lindqvist, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti SSAB. „Budujeme bezfosíliový hodnotový reťazec až ku koncovému zákazníkovi.“

„Pre nás v Lindab je bezfosílna oceľ ústredným bodom našej práce v oblasti trvalej udržateľnosti. Je to výrobný proces, ktorý má najväčší vplyv na životné prostredie. So spoločnosťou SSAB máme úzky vzťah už dlhú dobu a veľmi sa tešíme zo spolupráce na oceli bez fosílií. Tešíme sa, že budeme môcť našim zákazníkom ponúknuť rovnako vysokú kvalitu ako doteraz, ale s lepším vplyvom na trvalú udržateľnost,“ hovorí Ola Ringdahl, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Lindab.

V roku 2026 plánuje SSAB dodávať na trh bezfosílnu oceľ v komerčnom meradle po konverzii svojich vysokých pecí v Oxelösund na elektrickú oblúkovú pec a použitím železa vyrobeného technológiou HYBRIT, ktorá energiu z koksovateľného uhlia tradične potrebnú na spracovanie železnej rudy nahrádza s fossil-free elektrinou a vodíkom. Tento proces prakticky eliminuje emisie oxidu uhličitého pri výrobe ocele.

V roku 2016 SSAB, LKAB a Vattenfall vytvorili HYBRIT, prelomovú vodíkovú technológiu na výrobu železa, s cieľom vyvinúť výrobu železa a ocele bez fosílií. V júli SSAB valcoval prvú oceľ vyrobenú technológiou HYBRIT, t. j. zredukovanú  o 100 % vodíkom namiesto uhlia a koksu, s dobrými výsledkami. Oceľ sa teraz dodáva prvému zákazníkovi, skupine Volvo.

Prečítajte si tlačovú správu na https://loom.ly/GqI3n9w

Prvá fossil-free oceľ na svete