Ocenenie AAA za rok 2022

Spoločnosť Lindab a.s. vďaka dlhodobej finančnej stabilite splnila veľmi prísne kritériá pre udelenie AAA ocenenia za rok 2022. 

Spoločnosť Lindab a.s. vďaka dlhodobej finančnej stabilite splnila veľmi prísne kritériá pre udelenie AAA ocenenia za rok 2022. „AAA“ znamená hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti firmy. Hodnotenie AAA v roku 2022 dosiahlo iba 0,3% firiem na Slovensku.

Skóringový stupeň AAA potvrdzuje, že spoločnosť Lindab a.s. spĺňa najprísnejšie kritériá ekonomického hodnotenia stupňa AAA podľa štatistického prediktívneho modelu Dun & Bradstreet. Neoddeliteľnou súčasťou tohto hodnotenia je posúdenie platobnej schopnosti, finančnej stability, hospodárskej úrovne ekonomicky spätého okolia, miery zadlženosti a ďalších obchodných rizík. Aj tento certifikát je ukážkou toho, že naša spoločnosť prínosne nakladá so svojimi vstupmi a efektívne ich mení na kvalitné výrobky alebo služby.