Čo znáša podstrešná fólia pod plechovou krytinou?

Čo všetko musí zvládnuť podstrešná fólia pod plechovou krytinou?

Šikmá strecha je jedna z najdôležitejších častí rodinného domu. Aby však strecha správne fungovala je potrebné pod krytinu použiť kvalitnú poistnú hydroizoláciu. Podstrešná fólia chráni nižšie položené vrstvy ako je tepelná izolácia, drevené prvky krovu, sadrokartón atď. pred vlhkosťou ktorá môže vniknúť pod krytinu prostredníctvom hnaného dažďa a snehu, prípadne odkvapne z plechovej krytiny vo forme kondenzátu. Zároveň umožňuje aby zostatková vlhkosť z konštrukcie strechy bola odvetraná. Preto sú základné požiadavky na podstrešnú fóliu: dlhodobá vodotesnosť a paropriepustnosť.

Keďže podstrešné fólie sú výrobky z plastu, pôsobením škodlivých faktorov postupne starnú a strácajú svoju funkčnosť.

Škodlivé faktory, ktoré pôsobia na poistnú hydroizoláciu

Zo spomínaných faktorov pôsobí najviac deštruktívne na fóliu UV žiarenie počas stavebnej fázy keď fólia ešte nie je zakrytá krytinou a teplo ktoré pôsobí na fóliu po zakrytí.
Čo sa však deje pod plechovou krytinou?
Plechová krytina je často používaná pri rekonštrukciách, ako aj pri novostavbách v modernej architektúre. Stavebná fyzika tu funguje trochu inak ako pri krytinách z betónových, alebo pálených škridiel. Keďže samotné škridle sú masívnejší materiál ako plech a vetranie takejto strechy prebieha cez hrebeň, vetracie škridle, ako aj cez škáry medzi škridlami – teplota pod takouto krytinou dosahuje +60°C až +70°C. Oproti tomu pri strechách s plechovou krytinou prebieha vetranie len cez hrebeň a na spodnej strane krytiny sa vytvára kondenzát. Teplota pod plechom môže dosiahnuť až +100°C. Tieto vysoké teploty musí zvládnuť aj podstrešná fólia.

Nárast teploty a odvetranie pod škridlou

Nárast teploty a odvetranie pod plechovou krytinou

Test umelého starnutia podľa normy EN 13859-1 vs. realita

Pri teste umelého starnutia (ktorý podstupuje každý výrobok podľa normy) sa fólia vystaví UV žiareniu v prístroji QUV po dobu 336 hodín a teplote +50°C a 90 dní pri 70°C. Následne sa na fólii zmeria jej zostatková vodotesnosť a pevnosti. Problémom tohto testu umelého starnutia je:

  • že 336 hodín QUV je v realite strednej Európy len 41 dní voľného vystavenia poveternostným podmienkam (keď ešte nie je fólia zakrytá krytinou)
  • pri teste sa dosiahne teplota +70°C – t.z. teploty pod plechom test nezohľadňuje
  • Norma nezohľadňuje ani vlhkosť ani pohyb vzduchu ktoré dlhodobo pôsobia na fóliu

Výsledkom toho je, že požiadavky normy EN 13859-1  nepostačujú na zabezpečenie dlhodobej funkčnosti poistnej hydroizolácie!

Lacné podstrešné fólie na báze polypropylénu (na dotyk látkové) takéto zvýšené teploty pod plechom nevydržia a k ich nefunkčnosti dochádza pôsobením vysokého tepla už po niekoľkých rokoch.

Rozpadnutie podstrešnej fólie pod plechovou krytinou.

Totálna degradácia podstrešnej fólie po 4 rokoch od realizácie. Fólia nebola UV stabilizovaná, ani tepelne stabilizovaná

Zatečená fólia pod plechom po 5 rokoch od realizácie

Fólia pod plechové krytiny DELTA®-THERM

Riešením je preto použitie podstrešnej fólie DELTA®-THERM ktorá odoláva vysokým teplotám až do +150°C a pôsobí ako ochranný štít pre Vašu strechu. Teplota pod plechovou krytinou síce dosiahne max. +100°C, ale podľa fyzikálnych zákonov t.z. Arheiniovej rovnice zvýšením teploty o 10°C sa zrýchli dvojnásobne chemická reakcia (starnutie fólie). Na porovnanie podobný spôsob funguje aj pri varení v tlakovom hrnci, kde zvýšením tlaku dokážeme zvýšiť teplotu na +117°C a tým skrátiť čas varenia (chemickej reakcie) na 1/3.

To znamená, že keď fólia odoláva +150°C po dobu 90 dní – bez straty vodotesnosti, pri +100°C bude odolávať 2.880 dní (69.120 hodín).

V reálnych podmienkach však dosiahneme teplotu +100°C za obdobie 25 rokov * 4 letné mesiace * 30 dní * 8 hodín = 24.000 hodín. Takže fólia DELTA®-THERM vydrží skoro 3-násobok požadovanej životnosti 25 rokov!

Výhody fólie DELTA®-THERM

Extrémna tepelná odolnosť až do +150°C

Fólia DELTA®-THERM odoláva bez problémov teplotám až do +150°C. Vďaka tejto vysokej odolnosti Vás chráni dlhodobo a spoľahlivo.

Ochrana vďaka ťažkej horľavosti

DELTA®-THERM spĺňa požiadavky euro požiarnej triedy B-s1, d0 a tým je ťažko horľavá. Tak sťažuje fólia šíreniu plameňa a prispieva k požiarnej ochrane obyvateľov.

Umožní kondenzátu jednoducho odtiecť

Povrch DELTA®-THERM je tvorený z hladkej akrylátovej funkčnej vrstvy. Vďaka t.z. efektu lotosového kvetu dokáže spoľahlivo odvádzať aj veľké množstvá kondenzátu.

Dlhodobá spoľahlivosť – so zárukou

Exkluzívnu kvalitu Dörken a dlhodobé skúsenosti potvrdzujeme aj písomne: s našou 20 – ročnou zárukou funkčnosti.

Použitie fólie DELTA®-THERM:

Pod vetranú plechovú krytinu imitujúca tvar škridle – „škridloplech“

Pod odvetranú plechovú krytinu (klikový systém, trapézový plech)

Pod neodvetranú plechovú krytinu s odvetraním pod debnením (falcovaný plech)

Záver: Samotná podstrešná fólia (lacná alebo drahá) je len zlomok celkových nákladov na strechu, ale pri jej zlyhaní už po niekoľkých rokoch po zhotovení zapríčiní vysoké náklady na opravu. Preto sa spoľahnite na rokmi overeného výrobcu fóliového systému – nemeckú firmu Dörken.

 

 

Pozrite si náš informačný leták:

Technickú podporu vám poskytne:

Ing. Bystrík Štofko

technik, rozpočtár

+421 905 340 902

bystrik.stofko@lindab.com

Ing. Milan Skokan

Technický poradca

+421 911 232 248

skokan@dorken.sk