Obchod

Plenum box MBV

MBV je pretlaková komora s integrovaným regulátorom objemového prietoku slúžiaca na reguláciu VAV výustiek privádzaného vzduchu LCP, LKP a LCC.
Kategória: