Obchod

Plenum box WB

WB je pretlaková komora pre prívod vzduchu určená na dosiahnutie stabilného prúdenia do pravouhlých predných dosiek alebo mriežok.
Kategória: