Obchod

Merač prietoku FRA

FRA je meracia jednotka s meracím krížom, ktorá sa používa na meranie objemového prietoku v pravouhlých potrubiach.
Kategórií: