Obchod

Merač prietoku FRU

FRU je meracia jednotka s meracím krížom, ktorá sa používa na meranie objemového prietoku v kruhovom potrubí.
Kategórií: